Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/50
Tryb edukacyjny
Zgodnie z KPC zdaniem prawdziwym jest
a)   interwencję uboczną można wnieść po stronie pozwanej po doręczeniu pozwu pozwanemu, natomiast po stronie powodowej po wytoczeniu powództwa
b)   interwenient uboczny nie może wnieść apelacji, jeżeli strona do której przystąpił nie wyraża na to zgody
c)   interwenient uboczny, co do którego została zgłoszona opozycja nie może podejmować czynności do czasu rozstrzygnięcia opozycji przez sąd, chyba że są to czynności niecierpiące zwłoki

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś