Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/50
Tryb edukacyjny
Zgodnie z KPC w razie oddalenia wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu
a)   ponowny wniosek oparty na tych samych okolicznościach podlega odrzuceniu i nie przysługuje na nie zażalenie
b)   ponowny wniosek oparty na tych samych okolicznościach podlega oddaleniu lub uwzględnieniu, jeżeli został wniesiony nie wcześniej niż po 3 miesiącach od oddalenia pierwszego wniosku
c)   ponowny wniosek oparty na tych samych okolicznościach podlega oddaleniu lub uwzględnieniu, jeżeli został wniesiony nie wcześniej niż po 1 miesiącu od oddalenia pierwszego wniosku

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś