Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/50
Tryb edukacyjny
Zgodnie z KPC sędzia, który ma zostać wyłączony na wniosek strony
a)   może podejmować tylko czynności niecierpiące zwłoki
b)   nie może podejmować żadnych czynności bez zgody prezesa sądu, lub w określonych ustawą przypadkach zgody sądu
c)   nie powinien podejmować żadnych czynności, chyba, że sąd orzekający w jego sprawie uprawni go do podejmowania czynności nie cierpiących zwłoki

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś