Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/50
Tryb edukacyjny
Zgodnie z KPC wyjątkiem jest
a)   stosowanie przepisów o właściwości wyłącznej, gdy brak jest podstaw do wytoczenia powództwa według przepisów o właściwości ogólnej, jest to właściwość subsydiarna
b)   stosowanie przepisów o właściwości ogólnej, gdy brak jest podstaw do wytoczenia powództwa według przepisów o właściwości wyłącznej, jest to właściwość subsydiarna
c)   stosowanie przepisów o właściwości wyłącznej, gdy brak jest podstaw do wytoczenia powództwa według przepisów o właściwości ogólnej, jest to właściwość prejudycjalna

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś