Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/30
Tryb edukacyjny
Zgodnie z Konstytucją RP powoływanie przez Prezydenta RP sędziów:
a)   wymaga dla swojej ważności podpisu Prezesa RM na wniosek Marszałka Sejmu
b)   wymaga dla swojej ważności podpisu Prezesa RM
c)   nie wymaga dla swojej ważności podpisu Prezesa RM

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś