Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/30
Tryb edukacyjny
Zgodnie z ustawą prawo o ustroju sądów powszechnych, od orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdzającego, że sędzia z powodu choroby niezdolny jest do pełnienia funkcji, przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w ciągu:
a)   7 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia
b)   14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia
c)   21 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś