Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/30
Tryb edukacyjny
Zgodnie z ustawą prawo o ustroju sądów powszechnych, prezesa sądu apelacyjnego powołuje spośród sędziów sądu apelacyjnego, po zasięgnięciu opinii zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji:
a)   Minister Sprawiedliwości
b)   Prezydent RP
c)   Prezes Rady Ministrów

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś