Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/30
Tryb edukacyjny
Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, postępowanie mandatowe prowadzi:
a)   prokurator
b)   Policja
c)   Policja, a inne organy, gdy przepis szczególny tak stanowi

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś