Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/30
Tryb edukacyjny
Zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich, rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne tworzy i znosi Minister Sprawiedliwości w drodze:
a)   Minister Sprawiedliwości
b)   Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego
c)   Rada Gminy

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś