Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/30
Tryb edukacyjny
Zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich, organizację i zakres działania rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, w szczególności obejmujący diagnozowanie nieletnich i ich środowiska rodzinnego, poradnictwo i opiekę specjalistyczną nad nieletnimi, a także diagnozowanie i poradnictwo w zakresie przeciwdziałania i zapobiegania demoralizacji określa Minister Sprawiedliwości w drodze:
a)   rozporządzenia
b)   postanowienia
c)   zarządzenia

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś