Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/30
Tryb edukacyjny
Zgodnie z k.p.k. niedopuszczalne jest zadawanie osobie przesłuchiwanej pytań:
a)   sugerujących treść odpowiedzi,
b)   dotyczących jej stanu majątkowego,
c)   mogących narazić ją lub osobę dla niej najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo.

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś