Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/30
Tryb edukacyjny
Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne taryfy dla paliw gazowych lub energii ustala/ją:
a)   przedsiębiorstwa energetyczne,
b)   Prezes Urzędu Regulacji Energetyki,
c)   minister właściwy do spraw gospodarki.

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś