Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/30
Tryb edukacyjny
Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne przetarg na budowę nowych mocy wytwórczych energii elektrycznej lub realizację przedsięwzięć zmniejszających zapotrzebowanie na tę energię, w razie możliwości wystąpienia długookresowego zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energetycznych, ogłasza:
a)   minister do spraw gospodarki,
b)   Prezes Urzędu Regulacji Energetyki,
c)   operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś