Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/30
Tryb edukacyjny
Zgodnie z ustawą o Wojewodzie i administracji rządowej w województwie, w przypadkach uzasadnionych szczególnymi potrzebami wojewoda może ustanowić, swojego pełnomocnika do prowadzenia spraw w zakresie określonym w pełnomocnictwie:
a)   na czas nieoznaczony
b)   na czas oznaczony
c)   na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 miesiące

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś