Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/30
Tryb edukacyjny
Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się:
a)   najbliższy następny dzień powszedni
b)   najbliższy poprzedzający dzień powszedni
c)   ten dzień

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś