Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/30
Tryb edukacyjny
Zgodnie z ustawą planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uchwałę o przystąpieniu do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego województwa podejmuje:
a)   wojewoda
b)   sejmik województwa
c)   wojewoda po uzyskaniu zgody sejmiku województwa

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś