Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/30
Tryb edukacyjny
Zgodnie z ustawą o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, posiedzenia sądowe wyznacza:
a)   przewodniczący na wniosek zainteresowanych stron
b)   zawsze przewodniczący z urzędu, niezależnie od sprawy
c)   przewodniczący z urzędu, ilekroć wymaga tego stan sprawy

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś