Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/30
Tryb edukacyjny
Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, organy państwowe, organy samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych obowiązane są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków:
a)   ostatniego dnia każdego miesiąca
b)   każdego piątego dnia roboczego w miesiącu
c)   w ustalonych przez siebie dniach i godzinach

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś