Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/30
Tryb edukacyjny
Zgodnie z ustawą prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w przypadku gdy w składzie sądu uczestniczyła osoba nieuprawniona albo jeżeli orzekał sędzia wyłączony z mocy ustawy, a strona przed uprawomocnieniem się orzeczenia nie mogła domagać się wyłączenia, można żądać:
a)   uchylenia i zmiany wyroku
b)   stwierdzenia nieważności
c)   wznowienia postępowania z powodu nieważności

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś