Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/30
Tryb edukacyjny
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, w przypadku rozwiązania rady z gminy, z powodu naruszania Konstytucji i ustaw:
a)   Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wyznacza osobę, która do czasu wyboru rady gminy pełni tą funkcję
b)   Prezes Rady Ministrów, na wniosek wojewody wyznacza osobę, która do czasu wyboru rady gminy pełni tą funkcję
c)   Prezes Rady Ministrów, na wniosek Rady Ministrów wyznacza osobę, która do czasu wyboru rady gminy pełni tą funkcję

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś