Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/30
Tryb edukacyjny
Zgodnie z ustawą prawo o adwokaturze, egzamin adwokacki przeprowadza się raz w roku w terminie wyznaczonym przez:
a)   Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Naczelną Radą Adwokacką
b)   Prezes Rady Ministrów w porozumieniu z Naczelną Radą Adwokacką
c)   Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z Naczelną Radą Adwokacką

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś