Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/30
Tryb edukacyjny
Zgodnie z ustawą prawo o adwokaturze, w wypadku nieuiszczenia przez kandydata opłaty za udział w egzaminie wstępnym, przewodniczący komisji kwalifikacyjnej wzywa do uiszczenia opłaty w terminie:
a)   21 dni
b)   14 dni
c)   7 dni

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś