Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/100
Tryb edukacyjny
Zgodnie z ustawą prawo upadłościowe i naprawcze, w razie oddania do dyspozycji upadłego przed dniem ogłoszenia upadłości części środków pieniężnych, upadły:
a)   traci prawo do żądania wypłaty części nieprzekraczalnej
b)   nie traci prawa do żądania wypłaty części nieprzekraczalnej
c)   w szczególnych przypadkach traci prawo do wypłaty części nieprzekraczalnej

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś