Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/100
Tryb edukacyjny
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, ustanowienie zarządu komisarycznego może nastąpić:
a)   wyłącznie po uprzednim przedstawieniu zarzutów organom gminy
b)   po uprzednim przedstawieniu zarzutów organów gminy i wezwaniu ich do niezwłocznego przedłożenia programu poprawy sytuacji gminy
c)   po uprzednim przedstawieniu zarzutów organów gminy i wezwaniu ich do przedłożenia programu poprawy sytuacji w ciągu 7 dni

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś