Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/100
Tryb edukacyjny
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, w przypadku wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem kadencji, wyborów przedterminowych nie przeprowadza się jeżeli data wyborów:
a)   miałaby przypaść w okresie dłuższym niż 6 miesięcy a krótszym niż 9 miesięcy przed zakończeniem kadencji wójta
b)   miałby przypaść w okresie 3 miesięcy przed zakończeniem kadencji wójta
c)   miałaby przypaść w okresie dłuższym niż 6 miesięcy, a krótszym niż 12 miesięcy przed zakończeniem kadencji wójta i rada w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu wójta podejmie uchwałę o nieprzeprowadzaniu wyborów

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś