Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/100
Tryb edukacyjny
Zgodnie z ustawą o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego, którego przedmiotem nie jest:
a)   odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku
b)   ukaranie grzywną
c)   oddalenie wniosku o przywrócenie terminu

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś