Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/50
Egzamin
Zgodnie z KPC sąd ocenia skuteczność uznania powództwa pod względem zgodności z prawem, zasadami współżycia społecznego lub czy nie zmierza ono do obejścia prawa
a)   na podstawie całokształtu okoliczności sprawy
b)   wyłącznie na podstawie zeznań stron
c)   na podstawie akt sprawy

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś