Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/50
Egzamin
Zgodnie z KPC sąd rozpoznaje sprawę w pierwszej instancji w składzie 3 sędziów zawodowych
a)   gdy prezes sądu wyda takie zarządzenie, które w wyjątkowych wypadkach może mieć charakter blankietowy
b)   gdy prezes sądu wyda takie postanowienie, które w wyjątkowych wypadkach może mieć charakter blankietowy
c)   gdy prezes sądu wyda takie zarządzenie, które w żadnym wypadku nie może mieć charakteru blankietowego

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś