Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/50
Egzamin
Zgodnie z KPC osoba trzecia w ciągu trzech dni od doręczenia jej wezwania może z ważnych przyczyn żądać od sądu wzywającego zaniechania oględzin
a)   wniosek taki podlega rozpoznaniu w formie postanowienia na rozprawie, na które nie przysługuje zażalenie
b)   wniosek taki podlega rozpoznaniu w formie postanowienia na rozprawie, na które przysługuje zażalenie
c)   wniosek taki podlega rozpoznaniu w formie postanowienia na posiedzeniu niejawnym, na które nie przysługuje zażalenie

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś