Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/50
Egzamin
Zgodnie z KPC obligatoryjnymi elementami treści postanowienia dowodowego są
a)   oznaczenie środka dowodowego oraz faktów podlegających udowodnieniu
b)   oznaczenie środka dowodowego, faktów podlegających udowodnieniu i miejsca przeprowadzenia dowodu
c)   oznaczenie środka dowodowego, faktów podlegających udowodnieniu, terminu i miejsca przeprowadzenia dowodu

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś