Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/50
Egzamin
Zgodnie z KPC w sprawach dotyczących przedsiębiorstwa, w razie powołania się jednej ze stron na księgi i dokumenty przedsiębiorstwa, to sąd
a)   może zobowiązać to przedsiębiorstwo do dostarczenia tych ksiąg i dokumentów do sądu
b)   może zobowiązać to przedsiębiorstwo do dostarczenia wyciągów tych ksiąg i dokumentów
c)   może zobowiązać to przedsiębiorstwo przedstawienia sądowi tych ksiąg i dokumentów, oraz do dołączenia do akt ich odpisów

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś