Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/50
Egzamin
Zgodnie z KPC organizacja pozarządowa może przystąpić do toczącej się sprawy pomiędzy przedsiębiorcami
a)   za pisemną zgodą organu lub osoby upoważnionej do jej reprezentowania i tylko wtedy, gdy przedsiębiorca jest jej członkiem
b)   za pisemną zgodą przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną i tylko wtedy, gdy udzielający zgody przedsiębiorca jest jej członkiem
c)   za pisemną zgodą organu przedsiębiorcy upoważnionego do jego reprezentowania i tylko wtedy, gdy przedsiębiorca jest jej członkiem

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś