Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/30
Egzamin
Zgodnie z ustawą Kodeks pracy, obowiązek wypłacenia wynagrodzenia:
a)   zawsze może być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika, choćby bez zgody pracownika
b)   może być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie
c)   może być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli tak postanowi pracodawca lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś