Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/30
Egzamin
Zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, jeżeli ubezpieczony będący pracownikiem przepracował tylko część miesiąca wskutek nieobecności w pracy z przyczyn usprawiedliwionych, zasiłek wyrównawczy za ten miesiąc przysługuje w wysokości różnicy między przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem, zmniejszonym o:
a)   jedną trzydziestą część za każdy dzień tej nieobecności, a wynagrodzeniem osiągniętym w tym miesiącu
b)   jedną czterdziestą część za każdy dzień tej nieobecności, a wynagrodzeniem osiągniętym w tym miesiącu
c)   jedną pięćdziesiątą część za każdy dzień tej nieobecności, a wynagrodzeniem osiągniętym w tym miesiącu

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś