Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/30
Egzamin
Zgodnie z ustawą Kodeks pracy, Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej określi rodzaje prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, w drodze:
a)   rozporządzenia
b)   zarządzenia
c)   postanowienia

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś