Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/30
Egzamin
Zgodnie z ustawą Kodeks pracy, kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie:
a)   miesiąca od dopuszczenia się tego naruszenia
b)   3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia
c)   2 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś