Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/30
Egzamin
Zgodnie z ustawą Kodeks pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej:
a)   podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości
b)   podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do połowy wysokości
c)   nie podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś