Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/30
Egzamin
Zgodnie z ustawą prawo o ustroju sądów powszechnych, po siedmiu latach pracy na stanowisku starszego referendarza sądowego wynagrodzenie zasadnicze podwyższa się do wysokości 85% wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego w stawce trzeciej, powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego, w przypadku gdy starszy referendarz nie uzyska pozytywnej okresowej oceny, okres pracy ulega wydłużeniu o:
a)   rok
b)   dwa lata
c)   trzy lata

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś