Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/30
Egzamin
Zgodnie z ustawą prawo o ustroju sądów powszechnych, Minister Sprawiedliwości może delegować sędziego, za jego zgodą, do pełnienia obowiązków sędziego lub czynności administracyjnych w sądzie administracyjnym:
a)   na czas określony, nie dłuższy niż rok
b)   na czas określony, nie dłuższy niż 2 lata, albo na czas nieokreślony
c)   na czas określony, nie krótszy niż 2 lata, albo na czas nieokreślony

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś