Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/30
Egzamin
Zgodnie z Konstytucją RP działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska wspierają:
a)   władze publiczne
b)   powołane do tych celów organy państwa
c)   określone w ustawie instytucje państwowe

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś