Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/30
Egzamin
Zgodnie z ustawą prawo o ustroju sądów powszechnych, do oceny kwalifikacji kandydata wykonującego zawód adwokata dołącza się wykaz prawomocnych:
a)   orzeczeń o ukaraniu karą dyscyplinarną lub porządkową, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej
b)   decyzji lub postanowień o ukaraniu karą dyscyplinarną, chyba że właściwy organ zarządził usunięcie wzmianki o ukaraniu lub odpisu orzeczenia sądu dyscyplinarnego z akt osobowych kandydata
c)   orzeczeń lub decyzji o ukaraniu karą dyscyplinarną, chyba że właściwy organ zarządził usunięcie wzmianki o ukaraniu lub odpisu orzeczenia sądu dyscyplinarnego z akt osobowych kandydata

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś