Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/30
Egzamin
Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, nadzór nad postępowaniem mandatowym sprawuje:
a)   Minister Sprawiedliwości
b)   wojewoda
c)   minister właściwy do spraw wewnętrznych

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś