Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/30
Egzamin
Zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich, dyrektor zakładu poprawczego może umieścić nieletniego na czas określony poza zakładem, jeżeli przemawiają za tym:
a)   potrzeba specjalistycznego leczenia w zakładzie wyznaczonym przez sąd
b)   zawsze gdy wymaga tego dobro nieletniego
c)   względy szkoleniowo-wychowawcze, a w szczególności możliwość zdobycia wykształcenia, zawodu, a także niezbędnych kwalifikacji lub uprawnień a ocena zachowania nieletniego wskazuje, iż będzie możliwe roztoczenie nad nim skutecznego nadzoru

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś