Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/30
Egzamin
Zgodnie z kodeksem karnym wykonawczym karą dla tymczasowo aresztowanego nie jest:
a)   pozbawienie lub ograniczenie możliwości dokonywania zakupów artykułów żywnościowych lub wyrobów tytoniowych, na okres do 1 miesiąca
b)   pozbawienie korzystania z własnego wyżywienia na okres do 21 dni
c)   pozbawienie przyznanej ulgi

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś