Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/30
Egzamin
Przepisy kodeksu karnego wykonawczego nie nie dotyczą:
a)   przy wykonywaniu grzywien orzeczonych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia
b)   przy wykonywaniu grzywien orzeczonych w postępowaniu cywilnym
c)   przy wykonywaniu grzywien orzeczonych w postępowaniu administracyjnym

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś