Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/30
Egzamin
Zgodnie z Kodeksem karnym orzekając zakaz wstępu na imprezę masową za czyn popełniony w związku z masową imprezą sportową, sąd:
a)   powinien nakazać skazanemu przebywanie w określonym miejscu stałego pobytu na czas trwania imprez masowych objętych zakazem ,
b)   może orzec obowiązek przebywania skazanego w czasie trwania niektórych imprez masowych objętych zakazem w określonym miejscu stałego pobytu, kontrolowany w sposób określony w przepisach o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego
c)   jest obowiązany orzec obowiązek przebywania skazanego w czasie trwania każdej imprezy masowej objętej zakazem w określonym miejscu stałego pobytu, kontrolowany w systemie dozoru elektronicznego

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś