Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/30
Egzamin
Zgodnie z ustawą prawo upadłościowe i naprawcze, od postanowienia sądu drugiej instancji w postępowaniu upadłościowym przysługuje:
a)   zażalenie
b)   skarga kasacyjna
c)   odwołanie

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś