Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/30
Egzamin
Zgodnie z ustawą Kodeks spółek handlowych, w spółce innej niż spółka jednoosobowa, plan przekształcenia sporządza się w formie:
a)   pisemnej dla celów dowodowych
b)   pisemnej pod rygorem nieważności
c)   pisemnej ad eventum

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś