Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/30
Egzamin
Zgodnie z ustawą prawo upadłościowe i naprawcze, członkowie rady wierzycieli i ich zastępcy powoływani są spośród:
a)   wszystkich wierzycieli upadłego
b)   wierzycieli upadłego, których wierzytelności zostały uznane albo uprawdopodobnione
c)   wierzycieli wskazanych przez sędziego – komisarza

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś