Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/30
Egzamin
Jeżeli uchwała walnego zgromadzenia spółki akcyjnej o odkupie akcji akcjonariuszy mniejszościowych nie zostanie podjęta, zgodnie z kodeksem spółek handlowych spółka jest obowiązana:
a)   do zwołania w terminie 3 miesięcy kolejnego walnego zrgromadzenie w celu ponownego głosowania nad uchwałą
b)   do nabycia akcji akcjonariuszy mniejszościowych, w terminie miesiąca od dnia walnego zgromadzenia
c)   do nabycia akcji akcjonariuszy mniejszościowych, w terminie 3 miesięcy od dnia walnego zgromadzenia, w celu umorzenia

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś