Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/30
Egzamin
Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne w odniesieniu do paliw stałych oraz ciepła, organem uprawnionym do kontroli stosowania ograniczeń jest:
a)   Prezes Urzędu Regulacji Energetyki,
b)   wojewoda,
c)   minister właściwy do spraw gospodarki.

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś