Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/30
Egzamin
W rozumieniu ustawy Prawo energetyczne, instalacja to:
a)   urządzenia techniczne stosowane w procesach energetycznych,
b)   urządzenia z układami połączeń między nimi,
c)   instalacje połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii.

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś