Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/30
Egzamin
Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub systemu połączonego elektroenergetycznego przedkłada ministrowi właściwemu do spraw gospodarki i Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki raport zawierający m.in. ustalenia dotyczące przyczyn powstałego zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w terminie:
a)   30 dni od dnia zniesienia ograniczeń,
b)   60 dni od dnia zniesienia ograniczeń,
c)   3 miesięcy od dnia zniesienia ograniczeń.

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś