Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/30
Egzamin
Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy opracowuje:
a)   rada gminy,
b)   wójt (burmistrz, prezydent miasta),
c)   starosta.

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś