Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/30
Egzamin
Zgodnie z ustawą o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sąd:
a)   nie może nigdy wydać orzeczenia na niekorzyść oskarżonego
b)   nie może wydać orzeczenia na niekorzyść skarżącego, chyba że stwierdzi naruszenie prawa skutkujące stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności
c)   nie jest ograniczony żadnymi przepisami i w każdym przypadku jeżeli uzna to za zasadne może wydać orzeczenie na niekorzyść skarżącego

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś