Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/30
Egzamin
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, organy państwowe, organy samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych:
a)   rozpatrują oraz załatwiają skargi i wnioski w ramach swojej właściwości.
b)   załatwiają skargi i wnioski w ramach swojej właściwości.
c)   rozpatrują skargi i wnioski w ramach swojej właściwości.

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś