Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/30
Egzamin
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym:
a)   można ograniczyć jawność działania organów gminy gdy ustawa tak stanowi
b)   nie można ograniczyć jawności działania organów gminy w żadnym wypadku
c)   ustawa zawiera otwarty katalog form jawności działania organów gminy

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś