Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/30
Egzamin
Zgodnie z ustawą o postępowaniu przed sądami administracyjnymi:
a)   wyrok może być wydany na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu uproszczonym albo jeżeli ustawa tak stanowi
b)   wyrok może być wydany tylko na posiedzeniu jawnym
c)   sąd wydaje wyrok zawsze po zamknięciu rozprawy na podstawie akt sprawy, bez wyjątków

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś