Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/30
Egzamin
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, za prawidłową gospodarkę gminy odpowiada wójt, który ma wyłączne prawo:
a)   dysponowania rezerwami budżetu gminy
b)   podejmowania decyzji w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku
c)   podejmowania decyzji w sprawach majątkowych gminy przekraczający zakres zwykłego zarządu dotyczący tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś