Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/30
Egzamin
Zgodnie z ustawą o podatku rolnym sejmik województwa na wniosek rady gminy może, po zasięgnięciu opinii izby rolniczej, w szczególnych, gospodarczo uzasadnionych wypadkach zaliczyć niektóre gminy do innego okręgu podatkowego niż określony w rozporządzeniu jednakże nie może to spowodować zmniejszenia liczby hektarów przeliczeniowych dla tego województwa
a)   o więcej niż 5,1%
b)   o więcej niż 15%
c)   o więcej niż 1,5%

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś