Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/30
Egzamin
Zgodnie z ustawą prawo o adwokaturze, ocenami pozytywnymi, którymi może egzaminator ocenić każdą z części egzaminu adwokackiego są oceny:
a)   5, 4, 3, 2, natomiast oceną negatywną jest ocena niedostateczna - 1
b)   6, 5, 4, 3
c)   6, 5, 4, 3, 2, natomiast oceną negatywną jest ocena niedostateczna - 1

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś