Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/30
Egzamin
Zgodnie z ustawą prawo o adwokaturze, Minister Sprawiedliwości może powołać na obszarze właściwości okręgowej rady adwokackiej więcej niż jedną komisję kwalifikacyjną do przeprowadzenia egzaminu, jeżeli przemawiają za tym względy organizacyjne, a w szczególności duża liczba kandydatów przystępujących do egzaminu, nie później niż:
a)   14 dni przed wyznaczonym terminie egzaminu wstępnego
b)   21 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu wstępnego
c)   30 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu wstępnego

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś