Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/30
Egzamin
Zgodnie z ustawą prawo o adwokaturze, adwokat nie może wykonywać zawodu:
a)   jeżeli jest pracownikiem naukowym lub naukowo-dydaktycznym
b)   jeżeli pozostaje w stosunku pracy
c)   jeżeli został uznany za tymczasowo niezdolnego do wykonywania zawodu

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś