Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/100
Egzamin
Zgodnie z ustawą prawo o ustroju sądów powszechnych, kolegium sądu apelacyjnego
a)   wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów naruszających zasady etyki
b)   wyraża opinię o kandydatach do pełnienia w sądzie okręgowym funkcji kierownika szkolenia oraz funkcji albo stanowiska rzecznika prasowego oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tych funkcji
c)   wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prezesa sądu okręgowego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś