Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/100
Egzamin
Zgodnie z Konstytucją RP wniosek Prezydenta RP o przeprowadzenie kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli:
a)   wymaga dla swojej ważności podpisu Prezesa RM
b)   wymaga dla swojej ważności podpisu Prezesa RM na wniosek Marszałka Sejmu
c)   nie wymaga dla swojej ważności podpisu Prezesa RM

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś