Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/100
Egzamin
Zgodnie z Konstytucją RP organizację wewnętrzną i porządek prac Sejmu oraz tryb powoływania i działalności jego organów, jak też sposób wykonywania konstytucyjnych i ustawowych obowiązków organów państwowych wobec Sejmu określa:
a)   ustawa
b)   uchwała Rady Ministrów
c)   regulamin Sejmu

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś