Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/100
Egzamin
Do łączenia się spółek stosuje się zgodnie z kodeksem spółek handlowych odpowiednio przepisy dotyczące:
a)   powstania spółki przejmującej albo spółki nowo zawiązanej utworzonej w wyniku połączenia, z wyłączeniem przepisów o wkładach niepieniężnych
b)   powstania spółki przejmującej albo spółki nowo zawiązanej utworzonej w wyniku połączenia oraz przepisów o wkładach niepieniężnych
c)   odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia statutu spółek

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś