Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/100
Egzamin
Zgodnie z kodeksem spółek handlowych, w spółce akcyjnej wykup akcji dokonuje się:
a)   po cenie notowanej na rynku regulowanym według aktualnego kursu
b)   po cenie notowanej na rynku regulowanym według przeciętnego kursu z ostatnich trzech miesięcy przed powzięciem uchwały
c)   po cenie ustalonej przez powołanego bieglego

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś