Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/100
Egzamin
Wspólnicy spółki przejmowanej lub spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, zgodnie z kodeksem spółek handlowych:
a)   mogą otrzymać obok udziałów lub akcji spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej dopłaty w gotówce, nie przekraczające łącznie 10% wartości bilansowej przyznanych udziałów
b)   nie mogą otrzymać obok udziałów lub akcji spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej dopłat
c)   mogą otrzymać obok udziałów spółki przejmującej dopłaty w gotówce, nie przekraczające łącznie 20% wartości bilansowej przyznanych udziałów

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś