Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/100
Egzamin
Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może odmówić wspólnikowi wyjaśnień oraz udostępnienia do wglądu ksiąg i dokumentów spółki zgodnie z k. s. h.:
a)   jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że wspólnik wykorzysta je w celach sprzecznych z interesem spółki i przez to wyrządzi spółce znaczną szkodę
b)   bez podania przyczyny
c)   zarząd nie może odmówić wspólnikowi wglądu do ksiąg dokumentów spółki

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś