Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/100
Egzamin
Zgodnie z ustawą prawo upadłościowe i naprawcze, jeżeli ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego, postępowania sądowe i administracyjne dotyczące masy upadłości mogą być wszczęte i dalej prowadzone:
a)   jedynie przeciw syndykowi
b)   jedynie przez syndyka
c)   jedynie przez syndyka lub przeciwko niemu

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś