Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/100
Egzamin
Zgodnie z ustawą planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy uchwala
a)   rada gminy na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
b)   wójt, burmistrz lub prezydent miasta
c)   rada gminy

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś