Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/100
Egzamin
Zgodnie z ustawą planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju oraz okresowe raporty o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju Sejmowi Rzeczpospolitej Polskiej przedstawia:
a)   marszałek województwa
b)   Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
c)   Minister do spraw ochrony środowiska

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś