Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/100
Egzamin
Zgodnie z ustawą o Wojewodzie i administracji rządowej w województwie, regionalni dyrektorzy ochrony środowiska:
a)   są organami niezespolonej administracji rządowej
b)   nie są organami niezespolonej administracji rządowej ani organami zespolonej administracji rządowej
c)   są organami zespolonej administracji rządowej

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś