Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/100
Egzamin
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, przekazanie gminie nowych zadań własnych następuje w drodze:
a)   rozporządzenia Rady Ministrów
b)   rozporządzenia ministra właściwego do spraw administracji publicznej
c)   ustawy

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś