Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/100
Egzamin
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, nieprawdą jest, że:
a)   rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące zmiany granic gminy może być wydane na wniosek zainteresowanej rady gminny
b)   ustalenie i zmiana granic z uwzględnianiem więzi społecznych, gospodarczych oraz kulturowych nie ma istotnego znaczenia
c)   nadanie gminie lub miejscowości statusu miasta oraz ustalenie i zmiana jej granic, następują z dniem 1 stycznia

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś