Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ

Testy - Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kodeks pracy - test I
Przepisy ogólne
EGZAMIN TRYB NAUKI
Kodeks pracy - test II
Stosunek pracy
EGZAMIN TRYB NAUKI
Kodeks pracy - test III
Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia, obowiązki pracodawcy i pracownika
EGZAMIN TRYB NAUKI
Kodeks pracy - test IV
Odpowiedzialność materialna pracowników, czas pracy
EGZAMIN TRYB NAUKI
Kodeks pracy - test V
Urlopy pracownicze, uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
EGZAMIN TRYB NAUKI
Kodeks pracy - test VI
Zatrudnianie młodocianych, bezpieczeństwo i higiena pracy, układy zbiorowe pracy
EGZAMIN TRYB NAUKI
Kodeks pracy - test VII
Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy, odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika, przedawnienie roszczeń
EGZAMIN TRYB NAUKI
Ustawa o dniach wolnych od pracy
EGZAMIN TRYB NAUKI
Strona12»