Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ

Testy - Prawo konstytucyjne

Prawo konstytucyjne - 100 pytań - test 2
100 losowo wybranych pytań z kategorii prawo konstytucyjne
EGZAMIN TRYB NAUKI
Prawo konstytucyjne - 100 pytań
100 losowo wybranych pytań z kategorii prawo konstytucyjne
EGZAMIN TRYB NAUKI
Prawo o ustroju sądów powszechnych - test I
przepisy ogólne, organizacja sądów, organy sądów
EGZAMIN TRYB NAUKI
Prawo o ustroju sądów powszechnych - test II
samorząd sędziowski, wewnętrzny i zewnętrzny nadzór administracyjny..., tryb rozpatrywania skarg i wniosków, ogólne przepisy o czynnościach sądów
EGZAMIN TRYB NAUKI
Prawo o ustroju sądów powszechnych - test III
powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim, status sędziego
EGZAMIN TRYB NAUKI
Prawo o ustroju sądów powszechnych - test IV
prawa i obowiązki sędziów, system oceny pracy i planowania rozwoju zawodowego sędziego, odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów
EGZAMIN TRYB NAUKI
Prawo o ustroju sądów powszechnych - test V
referendarze sądowi, pracownicy sądów, kuratorzy sądowi, ławnicy oraz organy pomocnicze sądów, przetwarzanie danych osobowych, finansowanie działalności sądów powszechnych
EGZAMIN TRYB NAUKI
Konstytucja RP - rozdział V
EGZAMIN TRYB NAUKI
Strona123»