Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ

Testy - Prawo cywilne

Kodeks postępowania cywilnego - dla wymagających - test I
Sąd, prokurator, organizacje pozarządowe, strony, koszty procesu - art. 1-124
EGZAMIN TRYB NAUKI
Kodeks postępowania cywilnego - dla wymagających - test II
Postępowanie - Dział I - Przepisy ogólne o czynnościach procesowych - Art. 125-183
EGZAMIN TRYB NAUKI
Kodeks postępowania cywilnego - dla wymagających - test III
Rozprawa - Art. 206-232
EGZAMIN TRYB NAUKI
Kodeks postępowania cywilnego - dla wymagających - test IV
Dowody - Przepisy ogólne, dokumenty - Art. 227-255
EGZAMIN TRYB NAUKI
Kodeks postępowania cywilnego - dla wymagających - test V
Dowody - zeznania świadków, opinia biegłych, oględziny, przesłuchanie stron, inne środki dowodowe, zabezpieczenie dowodów - Art. 256-315
EGZAMIN TRYB NAUKI
Kodeks cywilny - zobowiązania - część ogólna - test I
przepisy ogólne, wielość dłużników albo wierzycieli, ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych
EGZAMIN TRYB NAUKI
Kodeks cywilny - zobowiązania - część ogólna - test II
bezpodstawne wzbogacenie, czyny niedozwolone
EGZAMIN TRYB NAUKI
Kodeks cywilny - zobowiązania - część ogólna - test III
wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania, potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu, zmiana wierzyciela lub dłużnika, ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika
EGZAMIN TRYB NAUKI
Strona12345 ... 6»