Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ

Testy - Prawo administracyjne

Prawo administracyjne - 100 pytań
100 losowo wybranych pytań z kategorii prawo administracyjne
EGZAMIN TRYB NAUKI
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - test I
przepisy wstępne, strony
EGZAMIN TRYB NAUKI
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - test II
postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym
EGZAMIN TRYB NAUKI
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - test III
środki odwoławcze, koszty postępowania
EGZAMIN TRYB NAUKI
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - test IV
uchwały NSA, wznowienie postępowania, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, ykonywanie orzeczeń sądowych, postępowanie w razie zagnięcia lub zniszczenia akt, przepisy z zakresu postępowania w obrocie zagranicznym
EGZAMIN TRYB NAUKI
Ustawa o samorządzie gminnym
EGZAMIN TRYB NAUKI
Ustawa o zmianie imienia i nazwiska
EGZAMIN TRYB NAUKI
Ustawa o samorządzie województwa
EGZAMIN TRYB NAUKI
Strona12»